Contact

De Vlinder

Christina
Bakker-Nijmeijer

Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange

0522 452094
06-55572493

info@devlinder-rt.nl

WERKWIJZE

-Aanmelding/Intake

Na aanmelding en een korte (telefonische) intake wordt een afspraak gemaakt voor kennismaking en een vrijblijvend, oriŽnterend gesprek. Hierin worden de gegevens van uw kind op papier gezet. De hulpvraag en de problematiek van uw kind wordt besproken en er wordt informatie gegeven over de te volgen werkwijze.

-Ondertekening

Wanneer gebruik gemaakt gaat worden van de Remedial Teaching wordt gevraagd de volgende documenten te ondertekenen:
-Akkoordverklaring inzake ontwikkelingsgegevens
-Samenwerkingsovereenkomst
-Handelingsplan

-Onderzoek

Om te ontdekken waar het probleem zit, worden bestaande gegevens bestudeerd en gesprekken met u, uw kind en eventueel de leerkracht van uw kind gevoerd. Om een goed beeld te krijgen van de problematiek van uw kind, zullen aanvullende toetsen afgenomen worden.

-Handelingsplan

In het handelingsplan wordt onder andere beschreven wat het probleem is, wat de doelen zijn, welke begeleiding geboden wordt, welke materialen gebruikt worden en wat het tijdpad is, welke nodig is.

-Begeleiding

Daarna vindt de begeleiding plaats. Minimaal 1 keer in de week, gedurende 45 minuten. Dit kan na schooltijd of onder schooltijd (als school dat geen probleem vindt). De hulp die geboden wordt, is volledig toegespitst op de problematiek van uw kind. De Vlinder biedt maatwerk. Uw kind krijgt oefenstof mee naar huis.

-Evaluatie

Bij het intakegesprek wordt overlegd wanneer en hoe er geŽvalueerd wordt. Na minimaal een periode van 12 weken vindt er een eindevaluatie plaats.

-Verslaglegging

De voortgang van de begeleiding wordt vastgelegd in een logboek. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht.

-Kosten

Bij de intake wordt u nader geÔnformeerd over de kosten van de begeleiding.