Contact

De Vlinder

Christina
Bakker-Nijmeijer

Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange

0522 452094
06-55572493

info@devlinder-rt.nl

Remedial Teaching

Wat is Remedial Teaching

De Landelijke Beroeps Vereniging Remedial Teachers (LBRT) omschrijft het als volgt: ‘Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogisch/didactische) hulp nodig hebben.’
Een goed Nederlands woord is er eigenlijk niet voor te geven.

Remedial Teaching bij De Vlinder

In het kort komt Remedial Teaching bij De Vlinder op het volgende neer:

      -Er wordt individuele begeleiding gegeven
      (In kleine groepjes is ook een mogelijkheid)

      -Er wordt planmatig gewerkt: Er wordt gesignaleerd, gediagnosticeerd,
       geremedieerd en geëvalueerd.

      -Er wordt doelgericht en intensief gewerkt met een leerling of leerlingen.

      -De hulp die geboden wordt is ‘hulp op maat’. Dit naar aanleiding
       van de hulpvraag die er is.

      -Er worden vaardigheden aangeleerd om te kunnen omgaan
       met het leerprobleem/-stoornis.

      -Er vindt informatieverstrekking plaats aan het kind
       en aan betrokkenen. (Bijvoorbeeld ouders, school)