Contact

De Vlinder

Christina
Bakker-Nijmeijer

Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange

0522 452094
06-55572493

info@devlinder-rt.nl

Dyslexie

Een van de specialiteiten binnen RT-praktijk De Vlinder is de behandeling van dyslexie.
De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan als dyslexiespecialist.
Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de volgende technieken, methodieken en materialen: Connect, RALFI, Retentietraining, ELLO, BLOON, WRTS, Woordenhaai, kwartetten, diverse spelletjes (ook op de computer).

Wanneer de problematiek hoofdzakelijk het lezen betreft, staat bij de behandeling

‘het plezier in lezen’

voorop. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mooiste leesboeken van allerlei niveaus, van leesboeken speciaal bestemd voor dyslectische kinderen, van luisterleesboeken, maar ook van informatieve boeken over diverse onderwerpen.

Wat is dyslexie

De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) geeft de volgende definitie van dyslexie:
‘Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.’

Kinderen met dyslexie hebben dus vooral moeite op het gebied van lezen en spellen. Dit kan de schoolprestaties ernstig belemmeren. Ze hebben veel extra oefening nodig. Een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn hierbij belangrijk.

De Vlinder kan hierbij helpen.Dyscalculie

Een andere specialiteit binnen RT-praktijk De Vlinder is de behandeling van dyscalculie.
Sinds 2015 mag ik mij ‘Behandelaar van ernstige rekenproblemen en dyscalculie’ noemen.

Wat is dyscalculie

De definitie van dyscalculie:
‘Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en/of accuraat oproepen en/of toepassen van reken-/wiskundekennis (feiten/afspraken).’

Kinderen met dyscalculie hebben dus vooral moeite op het gebied van rekenen. Dit kan de schoolprestaties ernstig belemmeren. Ze hebben veel extra oefening nodig. Een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn hierbij belangrijk.
De Vlinder kan hierbij helpen.

De afgelopen jaren heb ik ruime ervaring opgedaan met het behandelen van rekenproblemen en dyscalculie.
Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de volgende technieken, methodieken en materialen: Met Sprongen Vooruit, Maatwerk, MAB-materiaal, getallenlijn, Cijferhaai, rekenen opzoekboekje en diverse rekenspelletjes (Ook op de computer).

Online Remedial Teaching

De Vlinder kan ook online Remedial Teaching aanbieden.

Passend onderwijs

Binnen Passend Onderwijs is het mogelijk De vlinder RT in te schakelen. Er kan hulp op maat geboden worden.
De Vlinder RT kan ingehuurd worden door scholen.