Contact

De Vlinder

Christina
Bakker-Nijmeijer

Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange

0522 452094
06-55572493

info@devlinder-rt.nl

DE VLINDER


Een kind is als een vlinder in de wind
De een vliegt hoog, de ander laag
Maar ieder doet het op zijn eigen manier
Ieder kind is anders
Ieder kind is speciaal
Ieder kind is mooi

Naam

‘De Vlinder’ voor de praktijk voor Remedial Teaching staat symbolisch voor de overeenkomsten tussen de ontwikkeling van een vlinder en de ontwikkeling van een kind met (leer-)problemen. Soms lijkt een kind stil te blijven staan en niet verder te kunnen. Het streven is om door middel van Remedial Teaching, kinderen zo verder te helpen en te laten ontwikkelen dat deze kinderen uitgroeien tot iets moois. Net zo als een cocon uitgroeit tot een mooie vlinder.

Doelgroep

‘De Vlinder’ richt zich voornamelijk op leerlingen in de basisschoolleeftijd. In overleg kan begeleiding voor andere leeftijden ook plaats vinden.
De afgelopen jaren is ook ruime ervaring opgedaan met volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven.
Bovendien is er ruime ervaring opgedaan met leerlingen die vanuit het buitenland hier zijn komen wonen en extra hulp nodig hadden om de Nederlandse taal te leren kennen.

Welke hulp

Hulp is mogelijk op gebied van:
-Dyslexie
-Dyscalculie
-Lezen (Technisch en Begrijpend Lezen)
-Spelling
-Taalontwikkeling
-Rekenen
-Schrijven
-Concentratie
-Werkhouding
-CITO Eindtoets/Entreetoets
-Leren spreken en schrijven van de Nederlandse taal
-Huiswerkbegeleiding
-Begeleiding van volwassenen

Wie

Heeft u of uw kind extra hulp nodig?
Neem dan vrijblijvend contact op met:


 Christina

 Bakker-NijmeijerVOORSTELLEN

Mijn naam is Christina Bakker-Nijmeijer, moeder van 4 inmiddels volwassen kinderen.
Na diverse opleidingen gevolgd te hebben en na jarenlange ervaring als Remedial Teacher en Intern Begeleider in het basisonderwijs, ben ik in 2011 begonnen met mijn eigen praktijk voor Remedial Teaching. Mijn praktijk heet ‘De Vlinder’ en is bij mij aan huis in Koekange.
Naast mijn eigen praktijk ben ik nog steeds werkzaam in het onderwijs als Intern Begeleider op een kleine basisschool.
Vanaf 2011 ben ik geregistreerd Remedial Teacher, aangesloten bij de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teaching).
Door het volgen van diverse cursussen en studiedagen ben en blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs.

Christina Bakker-Nijmeijer:

Leerkracht
Remedial Teacher
Intern Begeleider (Master Special Educational Needs)
Dyslexiespecialist
ONL-Dyslexiebehandelaar
Geregistreerd lid van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers)
Behandelaar Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie


Links

Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers Oudervereniging Balans Onderwijszorg Nederland ONL Educatieve Academie/ Ger. Hogeschool, Zwolle Stichting Dyslexie Nederland Foto's van de praktijk